GLENMARK W CZASACH COVID-19

Dowiedz się więcej o tym, jak Glenmark angażuje się w potrzeby pacjentów, zdrowie publiczne i pomaga społeczeństwu podczas pandemii.

NOWY SPOSÓB NA NOWY ŚWIAT

W Glenmark wierzymy we wzbogacanie życia i dokonywanie zmian dla pacjentów na całym świecie. Nieustannie staramy się znaleźć nowe sposoby, które utorują drogę do zdrowszego jutra.

ODKRYWANIE ZAAWANSOWANYCH TERAPII DLA NOWEGO ŚWIATA

Tworzymy centra doskonałości w dermatologii, onkologii i terapii oddechowej. Wysiłek ma na celu opracowanie zaawansowanych terapii, które wzbogacą życie pacjentów na całym świecie.

NOWY ŚWIAT -ZDROWSZY ŚWIAT

Posiadając biura w ponad 50 krajach, 14 zakładów produkcyjnych w czterech krajach i 3 centra badawczo-rozwojowe na całym świecie, nieustannie pracujemy nad poprawą jakości życia pacjentów na całym świecie.

NOWY SPOSÓB NA NOWY ŚWIAT ZACZYNA SIĘ OD NAS

Ponad 14 000 pracowników z ponad 60 narodowości z jedną misją – Wzbogacanie życia na całym świecie.

Nazwa

Dostępna Postać

ABIRATERONE GLENMARK
Abirateroni acetas

500 mg, tabletki powlekane

ANAGRELIDE GLENMARK
Anagrelidum

0,5 mg, kapsułki twarde

BENDAMUSTINE GLENMARK
Bendamustinum

2,5 mg/ml, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

BORTEZOMIB GLENMARK
Bortezomibum

1 mg, 3,5 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

CAPECITABINE GLENMARK
Capecitabinum

150 mg, 500 mg, tabletki powlekane

CAPECITABINUM GLENMARK
Capecitabinum

150 mg, 500 mg, tabletki powlekane

CLABILLA
Bilastinum

20 mg, tabletki

DILIZOLEN
Linezolidum

2 mg/ml, roztwór do infuzji

DYNID
Desloratadinum

0,5 mg/ml, roztwór doustny
5 mg, tabletki

EZTOM
Mometasoni furoas

50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina

FLURHINAL
Fluticasoni propionas

125 mikrogramów/dawkę inhalacyjną,
250 mikrogramów/dawkę inhalacyjną,
aerozol inhalacyjny, zawiesina

IPRAVENT INHALER
Ipratropii bromidum

20 mikrogramów/dawkę inhalacyjną, aerozol inhalacyjny, roztwór

LENALIDOMIDE GLENMARK
Lenalidomidum

5 mg, kapsułki, twarde
10 mg, kapsułki, twarde
15 mg, kapsułki, twarde
25 mg, kapsułki, twarde

LIRRA
Levocetirizini dihydrochloridum

5 mg, tabletki powlekane
0,5 mg/ml, roztwór doustny

POSACONAZOLE GLENMARK
Posaconazolum

40 mg/ml, zawiesina doustna

RYALTRIS
Mometasoni furoas + Olopatadinum

25 mikrogramów/dawkę + 600 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina

SOPROBEC
Beclometasoni dipropionas

100 mikrogramów/dawkę odmierzoną,
200 mikrogramów/dawkę odmierzoną,
aerozol inhalacyjny,
roztwór

SUNITINIB GLENMARK
Sunitinibum

12,5 mg, 25 mg, 50 mg kapsułki twarde

TEMOZOLOMIDE GLENMARK
Temozolomidum

5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg, kapsułki twarde

Glenmark Pharmaceuticals

0