GLENMARK W CZASACH COVID-19

Dowiedz się więcej o tym, jak Glenmark angażuje się w potrzeby pacjentów, zdrowie publiczne i pomaga społeczeństwu podczas pandemii.

NOWY SPOSÓB NA NOWY ŚWIAT

W Glenmark wierzymy we wzbogacanie życia i dokonywanie zmian dla pacjentów na całym świecie. Nieustannie staramy się znaleźć nowe sposoby, które utorują drogę do zdrowszego jutra.

ODKRYWANIE ZAAWANSOWANYCH TERAPII DLA NOWEGO ŚWIATA

Tworzymy centra doskonałości w dermatologii, onkologii i terapii oddechowej. Wysiłek ma na celu opracowanie zaawansowanych terapii, które wzbogacą życie pacjentów na całym świecie.

NOWY ŚWIAT -ZDROWSZY ŚWIAT

Posiadając biura w ponad 50 krajach, 14 zakładów produkcyjnych w czterech krajach i 3 centra badawczo-rozwojowe na całym świecie, nieustannie pracujemy nad poprawą jakości życia pacjentów na całym świecie.

NOWY SPOSÓB NA NOWY ŚWIAT ZACZYNA SIĘ OD NAS

Ponad 14 000 pracowników z ponad 60 narodowości z jedną misją – Wzbogacanie życia na całym świecie.

Zgłaszanie naruszeń lub innych wątpliwości dotyczących etyki i zgodności

W Glenmark naruszenia i wątpliwości można zgłaszać na wiele sposobów.

  • W pierwszej kolejności należy poinformować Compliance Championa:

    poland.compliance@glenmarkpharma.com

Można również:

  • Poinformować swojego przełożonego, a jeśli nie możesz tego zrobić, to
  • Należy poinformować innego kierownika, któremu się ufa, lub
  • Poinformować Pracownika Działu HR

 

Jeśli nie możesz skorzystać z żadnego z ww. sposobów, to należy pamiętać, że wszelkie informacje o naruszeniach i innych wątpliwościach nadal są bardzo ważne dla Glenmark.

Można w tym celu skorzystać z poufnego formularza do zgłoszeń i infolinii – EthicsLine.

Należy pamiętać, że jeśli zgłoszenie zostało przekazane do przełożonego, innego kierownika lub pracownika Działu HR to oni powinni przekazać to zgłoszenie do Compliance Championa lub za pośrednictwem EthicsLine.

EthicsLine to bezpieczny, internetowy formularz, jak i bezpłatna infolinia dostępna w wielu językach, za pośrednictwem której można zgłaszać naruszenia i inne wątpliwości dotyczące etyki i zgodności. EthicsLine jest zarządzana przez zewnętrznego dostawcę usług, a zgłoszenia można przekazywać zarówno poufnie, jak i anonimowo.

Osoby, które zgłoszą naruszenia lub inne wątpliwości w dobrej wierze będą chronione, więc każdy może czuć się komfortowo i może być pewny, że nie czekają go żadne negatywne działania ze strony Glenmark. Glenmark nie będzie tolerował żadnych działań odwetowych w stosunku do osób, które w dobrej wierze zgłosiły naruszenie lub inne wątpliwości.

Dostęp do EthicsLine można uzyskać prze Internet lub telefon. Po uzyskaniu dostępu do formularza przez Internet lub połączeniu się z infolinią, należy postępować zgodnie z instrukcją, jak przesłać zgłoszenie. Po przesłaniu zgłoszenia zostanie ono zarejestrowane i odebrane przez Zespół ds. Zgodności.

 

Numery telefonów dla danego kraju, jak i dostęp do formularza online można uzyskać pod adresem https://glenmark.ethicspoint.com/

 

ZGŁOŚ NARUSZENIE LUB INNĄ WĄTPLIWOŚĆ

Co się dzieje ze zgłoszeniem naruszenia lub innej wątpliwości dotyczącej etyki i zgodności?

Wszystkie zgłoszenia będą analizowane niezależnie i będą traktowane poważnie oraz wszczęte zostanie postępowanie wyjaśniające zgodnie z procedurami wewnętrznymi.

 

 

Glenmark Pharmaceuticals

0