GLENMARK W CZASACH COVID-19

Dowiedz się więcej o tym, jak Glenmark angażuje się w potrzeby pacjentów, zdrowie publiczne i pomaga społeczeństwu podczas pandemii.

NOWY SPOSÓB NA NOWY ŚWIAT

W Glenmark wierzymy we wzbogacanie życia i dokonywanie zmian dla pacjentów na całym świecie. Nieustannie staramy się znaleźć nowe sposoby, które utorują drogę do zdrowszego jutra.

ODKRYWANIE ZAAWANSOWANYCH TERAPII DLA NOWEGO ŚWIATA

Tworzymy centra doskonałości w dermatologii, onkologii i terapii oddechowej. Wysiłek ma na celu opracowanie zaawansowanych terapii, które wzbogacą życie pacjentów na całym świecie.

NOWY ŚWIAT -ZDROWSZY ŚWIAT

Posiadając biura w ponad 50 krajach, 14 zakładów produkcyjnych w czterech krajach i 3 centra badawczo-rozwojowe na całym świecie, nieustannie pracujemy nad poprawą jakości życia pacjentów na całym świecie.

NOWY SPOSÓB NA NOWY ŚWIAT ZACZYNA SIĘ OD NAS

Ponad 14 000 pracowników z ponad 60 narodowości z jedną misją – Wzbogacanie życia na całym świecie.

W 2020 roku po raz kolejny firma Glenmark Pharmaceuticals została nagrodzona certyfikatem Best Quality HR nadawanym przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. PSZK każdego roku przyznaje wyróżnienie pracodawcom spełniającym określone kryteria. Laureaci wybierani są na podstawie kompleksowego badania ankietowego. Poddawany ocenie jest całokształt polityki personalnej firmy, w tym takie aspekty jak angażowanie, docenianie i rozwój pracowników, rekrutacja, benefity, komunikacja, CSR czy employer branding.

Certyfikat Best Quality HR to potwierdzenie dla pracowników danej firmy oraz potencjalnych kandydatów świadczącym o tym, że firma jest dobrym, wiarygodnym i rzetelnym pracodawcą oraz, że stosuje najnowsze rozwiązania w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim.

Glenmark Pharmaceuticals

0