GLENMARK W CZASACH COVID-19

Dowiedz się więcej o tym, jak Glenmark angażuje się w potrzeby pacjentów, zdrowie publiczne i pomaga społeczeństwu podczas pandemii.

NOWY SPOSÓB NA NOWY ŚWIAT

W Glenmark wierzymy we wzbogacanie życia i dokonywanie zmian dla pacjentów na całym świecie. Nieustannie staramy się znaleźć nowe sposoby, które utorują drogę do zdrowszego jutra.

ODKRYWANIE ZAAWANSOWANYCH TERAPII DLA NOWEGO ŚWIATA

Tworzymy centra doskonałości w dermatologii, onkologii i terapii oddechowej. Wysiłek ma na celu opracowanie zaawansowanych terapii, które wzbogacą życie pacjentów na całym świecie.

NOWY ŚWIAT -ZDROWSZY ŚWIAT

Posiadając biura w ponad 50 krajach, 14 zakładów produkcyjnych w czterech krajach i 3 centra badawczo-rozwojowe na całym świecie, nieustannie pracujemy nad poprawą jakości życia pacjentów na całym świecie.

NOWY SPOSÓB NA NOWY ŚWIAT ZACZYNA SIĘ OD NAS

Ponad 14 000 pracowników z ponad 60 narodowości z jedną misją – Wzbogacanie życia na całym świecie.

solidny pracodawca

Firma Glenmark Pharmaceuticals jest dwukrotnym laureatem tytułu Solidnego Pracodawcy Roku 2012 oraz 2016, w kategorii ogólnopolskiej.

Projekt „Solidny Pracodawca Roku” powstał po to, aby wyłaniać, honorować oraz promować podmioty gospodarcze cechujące się wzorcową polityką personalną, przekładającą się na wysoką jakość produktów i usług świadczonych na wymagającym rynku polskim. Program Solidny Pracodawca Roku odbywa się w kilku równorzędnych kategoriach branżowych, regionalnych, oraz kategorii ogólnopolskiej. Kategorie regionalne dedykowane są firmom, których siedziby znajdują się w poszczególnych makroregionach, ta ostatnia dotyczy zaś przedsiębiorstw, których oddziały lub filie obecne są na terenie całego kraju.

Kryteria, które Kapituła Projektu bierze pod uwagę przy ocenie firm to m.in.:

  • warunki pracy (przestrzeganie przepisów BHP i prawa pracy),
  • dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat,
  • polityka rozwoju pracowników, inwestycje w podnoszenie kwalifikacji pracowników, ścieżki kariery i awansu,
  • programy motywacyjne i warunki socjalne,
  • terminowość realizacji wypłat,
  • społeczna odpowiedzialności biznesu,
  • zatrudnianie młodych ludzi oraz osób 45+.

Źródła informacji:

  • PIP, urzędy pracy, władze lokalne, organizacje biznesowe,
  • terenowi, ankieterzy informację zebrane i dostarczone w ankiecie weryfikacyjnej,
  • dodatkowe dokumenty przesłane przez firmę, wywiadownie gospodarcze.

Glenmark Pharmaceuticals

0