GLENMARK W CZASACH COVID-19

Dowiedz się więcej o tym, jak Glenmark angażuje się w potrzeby pacjentów, zdrowie publiczne i pomaga społeczeństwu podczas pandemii.

NOWY SPOSÓB NA NOWY ŚWIAT

W Glenmark wierzymy we wzbogacanie życia i dokonywanie zmian dla pacjentów na całym świecie. Nieustannie staramy się znaleźć nowe sposoby, które utorują drogę do zdrowszego jutra.

ODKRYWANIE ZAAWANSOWANYCH TERAPII DLA NOWEGO ŚWIATA

Tworzymy centra doskonałości w dermatologii, onkologii i terapii oddechowej. Wysiłek ma na celu opracowanie zaawansowanych terapii, które wzbogacą życie pacjentów na całym świecie.

NOWY ŚWIAT -ZDROWSZY ŚWIAT

Posiadając biura w ponad 50 krajach, 14 zakładów produkcyjnych w czterech krajach i 3 centra badawczo-rozwojowe na całym świecie, nieustannie pracujemy nad poprawą jakości życia pacjentów na całym świecie.

NOWY SPOSÓB NA NOWY ŚWIAT ZACZYNA SIĘ OD NAS

Ponad 14 000 pracowników z ponad 60 narodowości z jedną misją – Wzbogacanie życia na całym świecie.

Firma Glenmark Pharmaceuticals otrzymała tytuł Solidnego Pracodawcy Roku 2012, w kategorii ogólnopolskiej. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w czerwcu w Kopalni Soli „Wieliczka”.

Projekt „Solidny Pracodawca Roku” realizowany jest na polskim rynku od 10 lat. Powstał aby wyłaniać, honorować oraz promować podmioty gospodarcze cechujące się wzorcową polityką personalną, przekładającą się na wysoką jakość produktów i usług świadczonych na wymagającym rynku polskim. Program Solidny Pracodawca Roku odbywa się w kilku, równorzędnych kategoriach branżowych, regionalnych, oraz kategorii ogólnopolskiej. Kategorie regionalne dedykowane są firmom, których siedziby znajdują się w poszczególnych makroregionach, ta ostatnia dotyczy zaś przedsiębiorstw, których oddziały lub filie obecne są na terenie całego kraju.

Kryteria, jakie Kapituła Projektu brała pod uwagę przy ocenie firm to m.in.:

  • opinie zewnętrzne i wewnętrzne (m.in. PIP, Urzędy Pracy, władze lokalne, organizacje biznesowe),
  • warunki pracy (przestrzeganie przepisów BHP i prawa pracy),
  • dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat,
  • polityka rozwoju pracowników, inwestycje w podnoszenie kwalifikacji pracowników, ścieżki kariery i awansu,
  • programy motywacyjne i warunki socjalne,
  • terminowość realizacji wypłat,
  • społeczna odpowiedzialności biznesu,
  • zatrudnianie młodych ludzi oraz osób 45+.

„Jesteśmy bardzo dumni z otrzymanego tytułu i tym bardziej zobowiązani do utrzymywania i nieustającego podnoszenia naszych standardów pracy”
– mówi Anna Kosmatka, HR Manager.

Glenmark Pharmaceuticals

0