Działania niepożądane zgłoszenie

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów firma Glenmark zbiera informacje na temat działań niepożądanych oraz wad jakościowych swoich leków.

Działaniem niepożądanym jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Pojęcie niepożądanego działania leku obejmuje każdą reakcję, która wystąpi np.:

 • po zastosowaniu leku zgodnie ze wskazaniami i w zalecanej dawce,
 • po zastosowaniu leku we wskazaniach innych od tych, które zawarte są w ulotce,
 • po nadużywaniu leku,
 • po stosowaniu leku w celach pozamedycznych,
 • po przedawkowaniu leku – świadomie lub nieświadomie,
 • po błędnym zastosowaniu leku.

Brak działania leku (brak skuteczności po okresie leczenia zaleconym przez lekarza i/lub zgodnym z informacją w ulotce dla pacjenta) jest również rozpatrywane jako działanie niepożądane.

Pojęcie wady jakościowej obejmuje, np.:

 • zmianę zabarwienia maści, kremu lub tabletki (np., przebarwienia, niejednolity kolor),
 • uszkodzenie kapsułki lub tabletki (jednak nie spowodowane mechanicznym uszkodzeniem kapsułki lub tabletki podczas transportu/otwierania opakowania).

Jeśli jesteś pacjentem/przedstawicielem ustawowym/opiekunem faktycznym pacjenta lub fachowym pracownikiem opieki zdrowotnej i chcesz zgłosić niepożądane działanie lub wadę jakościową jednego z naszych leków skorzystaj z zamieszczonego poniżej formularza lub zadzwoń do nas na numer 22 35 12 500.

Jeżeli skorzystają Państwo z formularza to prosimy o jego wypełnienie najdokładniej jak to możliwe.

(Formularz zgłoszenia niepożądanego działania leku/wady jakościowej leku)

1. W celu zgłoszenia działania niepożądanego leku za pomocą formularza lub telefonicznie należy podać:

 • podstawowe dane pacjenta, u którego wystąpiło działanie niepożądane leku: inicjały (proszę nie podawać pełnego imienia i nazwiska), płeć, wiek,
 • dane osoby zgłaszającej, które umożliwiają późniejszy kontakt (imię i nazwisko, nr telefonu, adres miejsca pracy w przypadku fachowego pracownika opieki zdrowotnej),
 • nazwę stosowanego leku podejrzanego o spowodowanie działania niepożądanego (należy wymienić również inne stosowane leki),
 • opis działania (-ań) niepożądanego (-ych).

2. W celu zgłoszenia wady jakościowej leku za pomocą formularza lub telefonicznie należy podać:

 • dane osoby zgłaszającej, które umożliwią późniejszy kontakt (imię i nazwisko, nr telefonu),
 • nazwę leku, w którym stwierdzono wadę jakościową,
 • numer serii (Lot) i termin ważności (EXP), które podane są na opakowaniu leku.

Prosimy o odesłanie opakowania leku do firmy Glenmark.

Wypełniony formularz należy przesłać na numer faksu: 22 35 12 501 a oryginał formularza (lub opakowanie leku w przypadku stwierdzenia wady jakościowej) należy przesłać listem poleconym na adres firmy Glenmark:

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o.
ul. Osmańska 14
02-823 Warszawa

Przypominamy, że działania niepożądane można również zgłaszać pod adres:

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl