RX Leki dostępne na receptę


Nazwa Dostępna Postać Pliki
ANAGRELIDE GLENMARK
Anagrelidum
0,5 mg, kapsułki twarde
Ulotka i ChPL
BENDAMUSTINE GLENMARK
Bendamustinum
2,5 mg/ml, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Ulotka i ChPL
BORTEZOMIB GLENMARK
Bortezomibum
1 mg, 3,5 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Ulotka i ChPL dla 1mg
Ulotka i ChPL dla 3,5 mg
CAPECITABINE GLENMARK
Capecitabinum
150 mg, 500 mg, tabletki powlekane Ulotka i ChPL dla 150mg
Ulotka i ChPL dla 500mg
DILIZOLEN
Linezolidum
2 mg/ml, roztwór do infuzji
Ulotka i ChPL
DYNID
Desloratadinum
0,5 mg/ml, roztwór doustny
5 mg, tabletki
Ulotka i ChPL
Ulotka i ChPL
ENTECAVIR GLENMARK
Entecavirum
0,5 mg, 1 mg, tabletki powlekane Ulotka i ChPL dla 0,5mg
Ulotka i ChPL dla 1mg
EZTOM
Mometasoni furoas
50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina
1 mg/g, maść
1 mg/g, krem
Ulotka i ChPL dla areozol do nosa
Ulotka i ChPL dla 1mg/g maść
Ulotka i ChPL dla 3,5 mg/g krem
GEFITINIB GLENMARK
Gefinitibum
250 mg, tabletki powlekan
Ulotka i ChPL
KONATEN
Atomoxetinum
10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg, tabletki powlekan
Ulotka i ChPL
LIRRA
Levocetirizini dihydrochloridum
5 mg, tabletki powlekane
Ulotka i ChPL

Produkty objęte zmianą na Neuraxpharm Sp. z o.o.

Nazwa Dostępna Postać Pliki
ARYPIPRAZOL GLENMARK
Aripiprazolum
5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg, tabletki
Poradnik dla pacjenta
Poradnik dla lekarza
Charakterystyka produktu leczniczego
Ulotka dołączona do opakowania
CITAL
Citalopramum
20 mg, tabletki powlekane
LAMOTRIX
Lamotriginum
25 mg, 50 mg, 100 mg, tabletki
MOKLAR
Moclobemidum
150 mg, tabletki powlekane
NICERIN
Nicergolinum
10 g, tabletki powlekane
TORAMAT
Topiramatum
25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, tabletki powlekane
TRUND
Levetiracetamum
250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg tabletki powlekane, 100 mg/ml roztwór doustny
XETANOR
Paroxetinum
20 mg, tabletki powlekane