Nagrody w Polsce


Glenmark Pharmaceuticals ponownie otrzymała prestiżowy tytuł laureata plebiscytu „Solidny Pracodawca Roku 2016”.

Projekt „Solidny Pracodawca” realizowany jest na polskim rynku od 14 lat. Koncepcja powstała przede wszystkim po to, aby wyłonić, uhonorować oraz promować podmioty gospodarcze cechujące się wzorcową polityką personalną, przekładającą się na wysoką jakość produktów i usług świadczonych na wymagającym rynku polskim. Program Solidny Pracodawca Roku odbywa się w kilku, równorzędnych kategoriach branżowych, regionalnych oraz kategorii ogólnopolskiej. Kategorie regionalne przeznaczone są dla firm, których siedziby znajdują się w poszczególnych makroregionach, ta ostatnia dotyczy zaś przedsiębiorstw, których oddziały lub filie obecne są na terenie całego kraju. Jako Glenmark zdobyliśmy tytuł w kategorii ogólnopolskiej!!!

Kryteria, które Kapituła Projektu bierze pod uwagę przy ocenie firm to m.in.:

 • warunki pracy (przestrzeganie przepisów BHP i prawa pracy),
 • dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat,
 • polityka rozwoju pracowników, inwestycje w podnoszenie kwalifikacji pracowników, ścieżki kariery i awansu,
 • programy motywacyjne i warunki socjalne,
 • terminowość realizacji wypłat,
 • społeczna odpowiedzialności biznesu,
 • zatrudnianie młodych ludzi oraz osób 45+.

Źródła informacji:

 • PIP, urzędy pracy, władze lokalne, organizacje biznesowe,
 • terenowi, ankieterzy informację zebrane i dostarczone w ankiecie weryfikacyjnej,
 • dodatkowe dokumenty przesłane przez firmę, wywiadownie gospodarcze.

Dodatkowe atuty Glenmark wskazane jako istotne w przebiegu weryfikacji oraz ocenie firmy, które w znacznym stopniu ją wyróżniają i/lub stanowią wyraźne przesłanki ku przyznaniu tytułu:

 • inwestycja w rozwój kadry - szkolenia,
 • szeroki pakiet socjalny,
 • prowadzone praktyki, staże,
 • działalność CSR: akcje “Joy of Giving” i “We are people Gallery”,
 • komunikacja wewnętrzna i działania integrujące zespół,
 • wewnętrzne badania opinii pracowników,
 • uczestnictwo we badaniach wynagrodzeń,
 • otrzymane nagrody, certyfikaty.

W grudniu 2015 Glenmark Pharmaceuticals otrzymała prestiżowe wyróżnienie dziennika Puls Biznesu i uzyskała tytuł GAZELI BIZNESU 2015. Tym samym doceniona została praca i wysiłki wkładane przez cały nasz Zespół w rozwój biznesu Glenmark w Polsce na przestrzeni ostatnich 3 lat.

Plebiscyt Gazele Biznesu prowadzony jest od 16 lat, I edycja odbyła się w 2000r. Jest to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.
Jak podaje Puls Biznesu „Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów” http://gazele.pb.pl

Kryteria rankingu

W każdej edycji rankingu badane są wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające lata. W XVI edycji zweryfikowane zostały wyniki osiągnięte w okresie 2012, 2013 i 2014. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o tytuł Gazeli Biznesu 2015 może ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

 • rozpoczęła działalność przed rokiem 2012 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
 • w roku bazowym 2012 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych
 • w latach 2012-2014 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży
 • w latach 2012-2014 ani razu nie odnotowała straty
 • umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat (składając sprawozdania finansowe do sądów, publikując je w Monitorze Polskim B albo przekazując dane do Coface)

Firma Glenmark Pharmaceuticals otrzymała tytuł Solidnego Pracodawcy Roku 2012, w kategorii ogólnopolskiej. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w czerwcu w Kopalni Soli „Wieliczka”.

Projekt „Solidny Pracodawca Roku” realizowany jest na polskim rynku od 10 lat. Powstał aby wyłaniać, honorować oraz promować podmioty gospodarcze cechujące się wzorcową polityką personalną, przekładającą się na wysoką jakość produktów i usług świadczonych na wymagającym rynku polskim. Program Solidny Pracodawca Roku odbywa się w kilku, równorzędnych kategoriach branżowych, regionalnych, oraz kategorii ogólnopolskiej. Kategorie regionalne dedykowane są firmom, których siedziby znajdują się w poszczególnych makroregionach, ta ostatnia dotyczy zaś przedsiębiorstw, których oddziały lub filie obecne są na terenie całego kraju.

Kryteria, jakie Kapituła Projektu brała pod uwagę przy ocenie firm to m.in.:

 • opinie zewnętrzne i wewnętrzne (m.in. PIP, Urzędy Pracy, władze lokalne, organizacje biznesowe),
 • warunki pracy (przestrzeganie przepisów BHP i prawa pracy),
 • dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat,
 • polityka rozwoju pracowników, inwestycje w podnoszenie kwalifikacji pracowników, ścieżki kariery i awansu,
 • programy motywacyjne i warunki socjalne,
 • terminowość realizacji wypłat,
 • społeczna odpowiedzialności biznesu,
 • zatrudnianie młodych ludzi oraz osób 45+.

„Jesteśmy bardzo dumni z otrzymanego tytułu i tym bardziej zobowiązani do utrzymywania i nieustającego podnoszenia naszych standardów pracy”
– mówi Anna Kosmatka, HR Manager.